Skip to content

Акт передачі шкільної бібліотеки

Скачать акт передачі шкільної бібліотеки doc

Затвердження актів директором бібліотеки. Паспорт акт. Акти передачі списання підручників. Акти передачі підручників у тимчасове користування іншим школам, (зошит видачи підручників у тимчасове користування).(Зразок №2).

Форма Акту приймання-передачі основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від № / gloves-m.ru До акту приймання-передачі варто шкільної перелік документів, що передаються (у т.ч. Передача актів і списків у відділ комплектування, де відбувається їх реєстрація: а)виключення відомостей з абеткового службового каталогу; б)позначка в інвентарній книзі; в)виключення з читацького абеткового та читацького систематичного каталогів; г)позначка в книзі сумарного обліку. Бібліотеки передачі бібліотек-філій ЦБС до ОТГ.

Документація у шкільній бібліотеці. Підручники. Фонд шкільних підручників враховується і зберігається окремо від фонду художньої літератури відповідно з «Інструкцією про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури» (р) та «Інструкцією з обліку документів, що знаходяться у бібліотечному фонді» (р).

Облік бібліотечного фонду має суттєві відміності від обліку іншої літератури.  7. Акти передачі підручників у тимчасове користування іншим школам, (зошит видачи підручників у тимчасове користування).(Зразок №2). 8. Реєстр фонду навчальної літератури. 9. Акти на списання підручників. Формуляр класу. (Зразок №3). Акти про інвентаризацію підручників. Зразок №1. Наступні кроки: а). Передача оформляється Актом приймання-передач. Форма Акту приймання-передачі основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від № / gloves-m.ru До акту приймання-передачі варто додати перелік документів, що передаються (у т.ч.

трудові книжки).  Кожна ОТГ отримує свій Акт приймання-передачі майна. Кожна рада ОТГ, яка прийняла за актом передані матеріальні цінності, повинна організувати їх бухгалтерський та оперативний облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рекомендації Передача майна. Навігація записів. Алгоритм передачі бібліотек-філій ЦБС до ОТГ. Зразок бланка (форма шаблону) Акту списання вилучених документів з бібліотечного фонду. Додаток до Акта: Образец бланка (форма шаблона) Акта списания изъятых документов из библиотечного фонда. Приложение к Акту: ЗАТВЕРДЖЕНО.

Наказ Міністерства фінансів України. "Книжкове містечко" Сайт бібліотеки Музичанської ЗОШ. Головна. Про бібліотеку.  Шкільна газета. Електронні версії підручників. Нові надходження.  * до даного акту відповідальний за передачу виписує накладну на тимчасове користування; * даний акт оформлюється в 3-х екземплярах. "ЗАТВЕРДЖУЮ": Директор закладу _. _ (п.і.б.) "___" _ __ р. АКТ №. на передачу підручників.

_ (повна назва навчального закладу, який передає підручники). від "___" _ __ р. Про передачу підручників. із _. (назва навчального закладу). 4. Затвердження актів директором бібліотеки. 5. Передача актів і списків у відділ комплектування, де відбувається їх реєстрація: а)виключення відомостей з абеткового службового каталогу; б)позначка в інвентарній книзі; в)виключення з читацького абеткового та читацького систематичного каталогів; г)позначка в книзі сумарного обліку.

6.Списання з балансу в бухгалтерії з урахуванням індексації вартості книги. Документація шкільного бібліотекаря. Нормативні документи. Закон України про бібліотеки. Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах.

Завантажити.  Акти передачі підручників по місту (на тимчасову та постійну передачу) (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях).

Акт перевірки фонду бібліотеки. Акт про зміну вартості необортних активів. Паспорт бібліотеки. Орієнтовний план роботи шкільної бібліотеки (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях). Порядок списання літератури (лист). Зразок підсумкового акту по інвентаризації. Зразок форми інвентаризації шкільного фонду підручників. Такі бібліотеки мають упорядкований фонд документів і доступ до інших джерел інформації, а їх головним завданням є забезпечення освітніх, культурних, інформаційних потреб користувачів.

Саме таке визначення бібліотек наведене в Законі № Також у цьому Законі наведено визначення поняття бібліотечного фонду як впорядкованої збірки документів, що зберігаються в бібліотеці.  У зв’язку з цим слід звернути увагу на особливості обліку журналів і газет, які бібліотека включила до складу бібліотечного фонду.

Так, згідно з п. Інструкції № 22 такі журнали і газети бібліотека обліковує у Книзі сумового обліку бібліотечного фонду. Бухгалтерський облік, звітність і казначейське обслуговування Бібліотечні фонди: вивчаємо порядок обліку Читати на gloves-m.ru

djvu, PDF, PDF, rtf