Skip to content

Інтерпретаційний акт це

Скачать інтерпретаційний акт це fb2

Акт тлумачення - акт один з видів правових актів. Інтерпретаційний акт — це офіційний акт-документ уповноваженого державного органу чи посадової особи, а також міжнародної установи, чию юрисдикцію визнала Україна, головною метою ухвалення якого є тлумачення правових норм, що містить формально-обов 'язкове роз 'яснення їх змісту. Саме тому такі акти завжди мають офіційний характер. Інтерпретаційні акти можна класифікувати інтерпретаційний різними підставами.

Вони діють в єдності з правовими актами, що стали предметом тлумачення, і мають допоміжний характер. Акти офіційного тлумачення інтерпретаційні акти це правові акти прийняті компетентними акт органами Інтерпретаційний актів офіційного тлумачення.

Отже, інтерпретаційний акт — це правовий акт-документ офіційного тлумачення правових норм, який містить формально-обов'язкове роз'яснення їх змісту. Інтерпретаційний акт — це документ, який містить результат інтелектуальної діяльності в осмисленні змісту правової норми, що здійснюється компетентними органами. Саме тому такі акти завжди мають офіційний характер.

Поведінку, яка відповідає нормам закону, називають правомірною, тобто людина виконує все, що зобов’язана робити, І не робить того, що заборонено законом. Інтерпретаційний акт — це офіційний акт-документ уповноваженого державного органу чи посадової особи, а також міжнародної установи, чию юрисдикцію визнала Україна, головною метою ухвалення якого є тлумачення правових норм, що містить формально-обов 'язкове роз 'яснення їх змісту.

Особливості юридичної природи інтерпретаційних (правотлумач-них) актів дозволяють виділити такі їх ознаки: 1) інтерпретаційні акти розкривають дійсний. Інтерпретаційний акт – це документ, що має офіційний характер, прийнятий уповноваженим органом держави, посадовою особою, чи міжнародною установою, юрисдикція якої визнана державою з метою роз’яснення змісту припису, який є недосконалим. Особливості юридичної природи цих актів полягають у наступному: 1) інтерпретаційні акти розкривають дійсний зміст норми, та містять вказівки стосовно належного розуміння правових норм, що має вирішальне значення для їх реалізації.

Інтерпретаційний акт — це правовий акт-документ офіційного тлумачення правових норм, який містить формально-обов'язкове роз'яснення їх змісту. Інтерпретаційний акт — це документ, який містить результат інтелектуальної діяльності в осмисленні змісту правової норми, що здійснюється компетентними органами. Саме тому такі акти завжди мають офіційний характер. Інтерпретаційний акт – це правовий акт уповноваженого суб'єкта, який містить роз'яснення юридичних правил (норм права), що є головною метою його прийняття.

Особливості юридичної природи інтерпретаційних актів дозволяють виділити такі їх ознаки: 1) інтерпретаційні акти розкривають зміст норм права чи індивідуальних приписів, виражених у відповідному правовому акті. Вони діють в єдності з правовими актами, що стали предметом тлумачення, і мають допоміжний характер.

Інтерпретаційні акти_— це акти тлумачення норм права. Як що нормативні правові акти мають своєю метою встановити чи змінити зміст правових норм, то акти тлумачення норм права спрямовані на роз'яснення їх змісту, меж дії прийнятих норм права. Такі акти адресовані суб'єктам, які застосовують норми права, що роз'яснені в інтерпретаційному акті.

Акти застосування норм права — це акти. Тлумачення нормативно-правових актів може закінчуватися виданням відповідного акта.

fb2, EPUB, fb2, EPUB